Screeny - Duke Grabowski: Mighty Swashbuckler!
Copyright (c) Przygodoskop. Wszelkie prawa zastrzeżone.