Encyklopedia - Amazon
Amazon


Producent: Michael Crichton, Telarium
Wydawca: Spinnaker Software
Wydawca PL: brak
Premiera: 1984
Premiera PL: brak
Wersja PL: brak
Nośnik: 2 dyskietki
Wymagania: PC 286, 1MB RAM
Copyright (c) Przygodoskop. Wszelkie prawa zastrzeżone.