Screeny - The Legend of Kyrandia
Copyright (c) Przygodoskop. Wszelkie prawa zastrzeżone.