Screeny - The Legend of Kyrandia 2: Hand of Fate
Copyright (c) Przygodoskop. Wszelkie prawa zastrzeżone.