Encyklopedia - Gremlins: The Adventure
Gremlins: The Adventure


Producent: Adventure International
Wydawca: Adventure International
Wydawca PL: brak
Premiera: 1985
Premiera PL: brak
Wersja PL: brak
Nośnik: 1 kaseta
Wymagania: Amstrad CPC, BBC Micro, Commodore 16/64 lub ZX Spectrum
Copyright (c) Przygodoskop. Wszelkie prawa zastrzeżone.