Encyklopedia - Dark Nights with Poe & Munro
Dark Nights with Poe & Munro
Przygodoskop, sierpień 2019


Producent: D'Avekki Studios
Wydawca: D'Avekki Studios
Wydawca PL: brak
Premiera: maj 2020
Premiera PL: brak
Wersja PL: brak
Nośnik: dystrybucja internetowa
Wymagania: procesor 2GHz, 2GB RAM

Zobacz też: trailer #1, trailer #2
Inne strony: strona oficjalna, strona w Wikipedii
Gry powiązane: The Infectious Madness of Doctor Dekker, The Shapeshifting Detective



Copyright (c) Przygodoskop. Wszelkie prawa zastrzeżone.