Screeny - 2010: The Text Adventure Game

Copyright (c) Przygodoskop. Wszelkie prawa zastrzeżone.