Screeny - Space Quest III: The Pirates of Pestulon
Copyright (c) Przygodoskop. Wszelkie prawa zastrzeżone.