Screeny - King's Quest V: Absence Makes the Heart Go Yonder!
Copyright (c) Przygodoskop. Wszelkie prawa zastrzeżone.