Encyklopedia - Quest for Glory 4: Shadows of Darkness
Quest for Glory 4: Shadows of Darkness
Przygodoskop, wrzesień 2013


Producent: Sierra
Wydawca: Sierra
Wydawca PL: brak
Premiera: 1993
Premiera PL: brak
Wersja PL: brak
Nośnik: 10 dyskietek lub 1 CD, później również dystrybucja internetowa
Wymagania: PC 386, 4MB RAM

Zobacz też: trailer, ścinki
Gry powiązane: Hero's Quest, Quest for Glory II, Quest for Glory I, Quest for Glory IIICopyright (c) Przygodoskop. Wszelkie prawa zastrzeżone.