Encyklopedia - Starship Titanic
Starship Titanic
Przygodoskop, wrzesień 2013


Producent: The Digital Village
Wydawca: Simon & Schuster Interactive
Wydawca PL: brak
Premiera: kwiecień 1998
Premiera PL: brak
Wersja PL: brak
Nośnik: 3 CD lub 1 DVD, później również dystrybucja internetowa
Wymagania: procesor 166MHz, 16MB RAM

Zobacz też: ścinkiCopyright (c) Przygodoskop. Wszelkie prawa zastrzeżone.