Encyklopedia - Hook
Hook


Producent: Shadow Software
Wydawca: Ocean
Wydawca PL: brak
Premiera: 1992
Premiera PL: brak
Wersja PL: brak
Nośnik: 3 dyskietki
Wymagania: PC 286, 1MB RAM
Copyright (c) Przygodoskop. Wszelkie prawa zastrzeżone.