Kulisy produkcji
Kulisy produkcji
Opracował Aegnor

Trzy grywalne wersje, które otrzymali gracze (wersja demo, wersja dyskietkowa i wersja na płycie CD), różnią się od siebie kilkoma szczegółami. Pierwsze różnice można dostrzec tuż po uruchomieniu gry. Menu główne wersji demo jest animowane, menu wersji dyskietkowej jest do niego zbliżone wyglądem ale utrzymane w innej kolorystyce, a już menu wersji kompaktowej wygląda zupełnie inaczej (odnośnie tła tego obrazka uwagi znajdziesz w dalszej części Ciekawostek). Co ciekawe, w wersji CD w kodzie gry pozostawiono także menu główne z wersji FDD.


Jedną z najbardziej zauważalnych różnic jest całkowita zmiana sekwencji przebudzenia zawartej w intro - w wersji finalnej przerobiono wygląd Gabriela na bardziej podobny do tego jaki widzimy w samej grze.


W wersji demo na ekranie tytułowym pierwszego dnia główny napis jest bardziej krwisty, światła w księgarni i domu naprzeciwko są zapalone, a u dołu ekranu możemy znaleźć cytat z Yeatsa.


W wersji demo Voodoo Museum i Dixieland Drug Store mają na mapie ikonki na odwrót. Z kolei Napoleon House jest błędnie podpisany jako "Napolean House".


Górne menu zawarte w demie różni się od wersji finalnej jasnością, ułożeniem ikonek działań, ich wyglądem (chodzi głównie o ikonkę poruszania się) oraz wyglądem płaskorzeźb zwierząt po bokach (wąż mniej przypomina jaszczurkę, a zamiast lwicy jest lew) i ich umiejscowieniem (są umieszczone na odwrót). Co ciekawe w kodzie dema jest alternatywna wersja górnego menu, gdzie zwierzęta są już na "właściwych" miejscach, tak jak je widzimy podczas gry.


Gruntowną zmianę przeszedł też wskaźnik zajętości. Podczas wgrywania dema jako kursor pokazuje się błękitna czaszka (4). W samym demku podczas wykonywania przez Gabriela czynności kursor przybiera bardziej "herbowy" kształt (2), niż w finalnej wersji (3). W kodzie dema można odnaleźć jeszcze inny (zapewne starszy) wskaźnik, na którym litera "G" jest bardziej stylizowana (1). Wreszcie w kodzie gry w wersji CD możemy znaleźć kolejną czaszkę, tym razem brązową (5).


W kodzie gry (w wersji CD) można tradycyjnie dla przygodówek Sierry znaleźć kilka ciekawych rzeczy. Jedną z nich jest facjata Gabriela zupełnie inna od tej, do której przywykliśmy. Dla porównania, po prawej "oficjalna" twarz bohatera, którą widzimy w samej grze.


Przemianę między demem a wersją finalną przeszła też Grace, choć nie tak zauważalną jak w przypadku Gabriela. W porównaniu do poprzedniej wersji jej rysy zmieniono na bardziej azjatyckie.


Kolejny plik graficzny pozostawiony w kodzie programu mówi nam co nieco o budowie "silnika" gry. Otóż jest to... początkowa lokacja z gry King's Quest VI: Heir Today, Gone Tomorrow.


Inną ciekawostką wygrzebaną w kodzie gry jest kolorowy obrazek frontu księgarni Gabriela, co może sugerować, że miała to być osobna lokacja. W końcu użyto go w tle menu głównego w wersji kompaktowej (o czym wspominałem wcześniej) oraz jako "scenografię" zdjęcia ekipy tworzącej grę zamieszczonego na końcu podręcznika.


Tutaj widzimy rzeczone zdjęcie. Od lewej stoją: Tom DeSalvo, Sean Mooney, Bob Andrews, Jane Jensen, Robert Holmes, Judy Crites, Darlou Gams, Deanna Yhalkee i Miachel Hutchinson. Od lewej klęczą: Jerry Shaw, Greg Toko-Pavia, Matt Genesi, Chris Willis i John Shroades.


Więcej ciekawostek znaleźć można w kodzie dema gry. Jedną z nich są animacje Gabriela odgrywanego przez prawdziwego aktora.


Copyright (c) Przygodoskop. Wszelkie prawa zastrzeżone.