Rzut okiem
Rzut 33: Wstęp do przygodówkizmu
Elum, 30 grudnia 2010

Gdyby przygodówkizm był kierunkiem w malarstwie współczesnym, widoczne poniżej prace można by śmiało nazwać przygodówkistycznymi. Każda z nich mogła by zostać wykorzystana jako lokacja/scena w klasycznej przygodówce trzecioosobowej.

Autorem pierwszych dwóch jest podpisujący się pseudonimem Zyndikate współtwórca powstającej aktualnie przygodówki niezależnej The Journey of Iesir. Pozostałe są dziełem Loominousa, który podobnie jak Zyndikate od lat aktywnie udziela się na forum Adventure Game Studio. Wszystkie powstały w ramach zabaw/konkursów AGS'owych, polegających na tworzeniu fikcyjnych screenów z fikcyjnych gier o dokładnie określonych (na początku każdego konkursu) cechach lub tematyce. Przygodówkizm na najwyższym poziomie:Copyright (c) Przygodoskop. Wszelkie prawa zastrzeżone.